• कर्णाली प्रदेश सरकार

  उद्याेग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

  प्रदेश वन निर्देशनालय

  डिभिजन वन कार्यालय

  दैलेख


  सूचना/ समाचार
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
  1 सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-04-02 View
  2 काठ लिलाम सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-03-06 View
  3 काठ लिलाम सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-02-16 View
  4 धरौटी सदर स्याहा सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-02-12 View
  5 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-13 View
  6 राकम कर्णाली र्याफ्टीङ कार्यको लागि अावश्यक सामाग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-02-09 View
  7 सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-02-09 View
  © 2022 Copyright : डिभिजन वन कार्यालय, दैलेख
  Last Updated: 2079-03-12
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.