• कर्णाली प्रदेश सरकार

  उद्याेग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

  प्रदेश वन निर्देशनालय

  डिभिजन वन कार्यालय

  दैलेख


  सूचना/ समाचार
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
  1 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-13 View
  2 राकम कर्णाली र्याफ्टीङ कार्यको लागि अावश्यक सामाग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-02-09 View
  3 सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-02-09 View
  © 2020 Copyright : डिभिजन वन कार्यालय, दैलेख
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.