कर्णाली प्रदेश सरकार
उद्याेग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
दैलेख
सूचना तथा समचारहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 काठ लिलाम सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समचारहरु 2079-12-23 विवरण हेर्नुहोस्
2 Tender notice सूचना तथा समचारहरु 2079-12-08 विवरण हेर्नुहोस्
3 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समचारहरु 2079-12-06 विवरण हेर्नुहोस्
4 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समचारहरु 2079-11-12 विवरण हेर्नुहोस्
5 अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समचारहरु 2079-10-03 विवरण हेर्नुहोस्
6 सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समचारहरु 2079-04-02 DFO विवरण हेर्नुहोस्
7 काठ लिलाम सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना सूचना तथा समचारहरु 2079-03-06 DFO विवरण हेर्नुहोस्
8 काठ लिलाम सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समचारहरु 2079-02-16 DFO विवरण हेर्नुहोस्
9 धरौटी सदर स्याहा सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समचारहरु 2079-02-12 DFO विवरण हेर्नुहोस्
10 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समचारहरु 2078-09-13 DFO विवरण हेर्नुहोस्
11 राकम कर्णाली र्याफ्टीङ कार्यको लागि अावश्यक सामाग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समचारहरु 2078-02-09 DFO विवरण हेर्नुहोस्
12 सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समचारहरु 2078-02-09 DFO विवरण हेर्नुहोस्