• कर्णाली प्रदेश सरकार

  उद्याेग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

  प्रदेश वन निर्देशनालय

  डिभिजन वन कार्यालय

  दैलेख


  हाम्रो बारेमा

  वनस्रोत एक महत्वपूर्ण खुल्ला तथा साझा प्राकृतिक सम्पदा हो । नेपालको आर्थिक विकासको लागि मेरुदण्डको रुपमा रहेका कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग आदिको आधारस्तम्भ पनि वन नै हो । वन क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोगको लागि वि.सं. २०४० सालमा विकेन्द्रीकरणको भावना र मर्म अनुसार ५ वटा क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला वन कार्यायालयको रुपमा स्थापना गर्ने नीति अनुसार आ.व. २०४३।०४४ मा जिल्ला वन कार्यालय, दैलेखको स्थापना भएको थियो । देशमा संघीय संरचना लागू भए पश्चात २०७४।०४।०१ देखि यस कार्यालयको नाम डिभिजन वन कार्यालय, दैलेख रहन गएको हो ।


  अरु पढ्नुहोस्

  कार्यविवरण, लक्ष्य र उदेश्य

  कार्यविवरण

   वन व्यवस्थापन र उद्यम तथा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन : दैलेखको सुख र समृद्धिमा योगदान

   वन अतिक्रमण, डढेलो, अवैध कटान तथा वन पैदावारहरुको चोरी निकासी र वन्यजन्तु शिकार...

  लक्ष्य

   वन व्यवस्थापन, भू–संरक्षण र वन उद्यम तथा पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धनद्वारा स्वच्छ वातावरण कायम राख्दै स्थानीय रोजगारी तथा आयआर्जनमा सुधार ल्याउने ।

   वन तथ...

  उद्देश्य

   वन र वन्यजन्तुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोग गरी पर्यावरणीय सन्तुलन तथा स्वच्छ वातावरण कायम राख्नु ।
    वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारहरुको उत्पादन अभिवृद्धि गर्नु ।
  टेक बहादुर रावल

  Office Chief

  टेक बहादुर रावल

  डिभिजनल वन अधिकृत
  9858050132
  नवराज पौडेल

  Information Officer

  नवराज पौडेल

  डिभिजनल वन अधिकृत
  9858079979
  प्रकाशन
  शीर्षक डाउनलोड
  राष्ट्रिय वन नीति, २०७५
  थप हेर्नुहोस्
  शीर्षक डाउनलोड
  वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ संशोधन गर्न बनेको ऐेन (नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७५।६।२)
  वन पैदावार सङ्कलन तथा विक्री वितरण निर्देशिका २०७३
  वन ऐन, २०७६
  थप हेर्नुहोस्
  शीर्षक डाउनलोड
  थप हेर्नुहोस्
  शीर्षक डाउनलोड
  थप हेर्नुहोस्
  सुचनाहरु
  शीर्षक डाउनलोड
  राकम कर्णाली र्याफ्टीङ कार्यको लागि अावश्यक सामाग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
  सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना
  थप हेर्नुहोस्
  थप हेर्नुहोस्

  © 2020 Copyright : डिभिजन वन कार्यालय, दैलेख
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.