नेपाल सरकार

वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय

वन बिभाग

जिल्ला वन कार्यालय दैलेख

  

हामी लै सम्पर्क गर्नु होला

धन्यवाद !!! जिल्ला वन कार्यालय, दैलेख

Phone: 089-420132
089-420132

Fax:

Email: admin@dfodailekh.gov.np

राम काजी श्रेष्ठ

जिल्ला वन अधिकृत

कार्य हुदैछ ।